Posts Tagged ‘60 секунди’

Има едно модно предаване по TLC, в което за определено време няколко жени трябва да изберат подходящо облекло по зададен им повод и да се предрешат в него. Тези, които са се представили добре, продължават да избират дрехи в следващия кръг по друго задание. Постепенно отпадат несправили се със задачите участници. Победителят си тръгва последен [...]
Links: