Posts Tagged ‘скандалджии’

Улицата е мястото, където срещаме непознати хора, придвижваме се за работа или дома, разхождаме се с близките си. Нерядко обаче улицата се превръща в сцена на ужасна липса на приличие. Изглежда фактът, че са навън, не в институция, у дома или на гости, снема у някои граждани чувството, че трябва да пазят ред и да [...]
Links: