Tag: токът

Наблюдавайки грациозните модели на световния подиум, често пъти съм се питала: “Как ходят?! Тези токчета сантиметър не може да ги хване! Аз щях да съм си счупила минимум три кости…