Posts Tagged ‘социални мрежи’

Този въпрос ми напомня малко за онези в стил: Кое е първо, яйцето или кокошката? Колкото и да мислиш, правилният отговор все ти убягва. Едва ли са останали много хора, които да нямат поне един профил в някоя социална мрежа. Най-много са, разбира се, тези със фейсбук, защото това е най-известната и употребявана "социалка". Познавам все [...]
Links: